Vaalitavoitteet

Ääni Itä-Suomesta – Arjen turvaksi

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen kunniaan

Päämääränä on elävä maaseutu, kukoistavat kaupungit ja tekevä Suomi, joka kehittyy ja menee eteenpäin.

Yhteisten asioiden hoitoon tarvitaan enemmän inhimillisyyttä, välittämistä ja yhteistyökykyä.

Ihmisten osallisuutta, omatoimisuutta sekä mahdollisuuksia vaikuttaa on tuettava.

Yhdessä ja yhteistyöllä saamme kotiseutumme, Savo-Karjalan ja koko Itä-Suomen äänen kuuluviin Arkadianmäellä. Yhdessä sovitut tavoitteet viedään maaliin.

Koti ja kotiseutu elämän peruspilareina – sujuva ja turvallinen arki

Työ on ihmisen hyvinvoinnin, toimeentulon ja turvallisuuden perusedellytys. Työllistämisen edellytykset helpottuvat ja työn vastaanottaminen yksinkertaistuu.

Vajaakuntoisilla ja osatyökykyisillä on oltava oikeus ja mahdollisuus työhön.

Kaikilla on oltava tasaveroiset lähtökohdat ponnistaa elämään. Jokaisella tulee olla mahdollisuus tasa-arvoiseen koulutukseen ja sivistykseen asuinpaikasta, varallisuudesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Laadukas varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio ja ammatillinen koulutus sekä korkeakoulutus on turvattava.

Yksikin eksynyt nuori on liikaa. Jokainen nuori tarvitsee tukea ja elämälleen merkityksen, joustavia opinpolkuja ja mahdollisuuksia.

Perheet tarvitsevat tukea ja joustoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Perheet tietävät lähtökohtaisesti parhaiten, mikä heille on parasta. Perhevapaauudistuksen on oltava selkeä parannus, ei leikkaus.

Terveydenhoidon on oltava laadukasta ja kaikkien saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Ikäihmisten on saatava tuntea olevansa tärkeä osa Suomen hyvinvointia.

Suomalainen ruoka on arjen turvaa, huoltovarmuutta sekä ilmastoteko.

Energiaomavaraisuus on arjen turvaa. Tähän päästään, kun vauhditetaan edelleen kotimaisten uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämistä. Meidän tulee hyödyntää tuulen, veden, auringon, puun ja turpeen antamat mahdollisuudet.

Poliisin ja pelastuslaitoksen sekä maanpuolustuksen voimavaroista on huolehdittava.

Tulevillakin sukupolvilla tulee olla mahdollisuus elää vakaassa ja vapaassa maassa.

Koko Suomen tasapainoinen kehittäminen on yhteinen etumme

On kaikkien etu, että koko maan voimavarat ovat käytössä suomalaisten menestymisen hyväksi.

Aluepolitiikalla vahvistetaan maan tasapainoista kehitystä. Alueiden osaamista ja yrittäjyyttä vahvistamalla luodaan työpaikkoja eri puolille Suomea. Välineet tulee valita alueiden tarpeiden mukaan.

Suomen tulee seurata muiden Pohjoismaiden mittavia alueellistamistoimia. Kahden seuraavan vaalikauden aikana myös Suomessa tulee tavoitella 5000 – 6000 julkisen sektorin työpaikan siirtoa pääkaupunkiseudulta maakuntiin. Teknologia mahdollistaa monien työtehtävien tekemisen paikasta riippumatta.

Metsämaan kiinteistöverolle on sanottava jyrkkä ei. Jokamiehenoikeudet ja metsästyksen on oltava jatkossakin kaikkien suomalaisten ulottuvilla.

Itä-Suomen saavutettavuutta on parannettava toimivilla liikenneyhteyksillä. Tiet, radat ja lentokentät on pidettävä kunnossa ja niihin on laitettava lisää euroja. Ihmisten on päästävä liikkeelle.

Matkailusta ja kulttuurista elinvoimaa Itä-Suomeen ja koko maahan.

Vastuu huomisesta on tässä ja nyt.