Vaalitavoitteet

Ääni Itä-Suomesta – Arjen turvaksi

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen kunniaan

 • Päämääränä on elävä maaseutu, kukoistavat kaupungit ja tekevä Suomi, joka kehittyy ja menee eteenpäin.
 • Yhteisten asioiden hoitoon tarvitaan enemmän inhimillisyyttä, välittämistä ja yhteistyökykyä.
 • Ihmisten osallisuutta, omatoimisuutta sekä mahdollisuuksia vaikuttaa on tuettava.
 • Yhdessä ja yhteistyöllä saamme kotiseutumme, Savo-Karjalan ja koko Itä-Suomen äänen kuuluviin Arkadianmäellä. Yhdessä sovitut tavoitteet viedään maaliin.

Koti ja kotiseutu elämän peruspilareina – sujuva ja turvallinen arki

 • Työ on ihmisen hyvinvoinnin, toimeentulon ja turvallisuuden perusedellytys. Työllistämisen edellytykset helpottuvat ja työn vastaanottaminen yksinkertaistuu.
 • Vajaakuntoisilla ja osatyökykyisillä on oltava oikeus ja mahdollisuus työhön.
 • Kaikilla on oltava tasaveroiset lähtökohdat ponnistaa elämään. Jokaisella tulee olla mahdollisuus tasa-arvoiseen koulutukseen ja sivistykseen asuinpaikasta, varallisuudesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Laadukas varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio ja ammatillinen koulutus sekä korkeakoulutus on turvattava.
 • Yksikin eksynyt nuori on liikaa. Jokainen nuori tarvitsee tukea ja elämälleen merkityksen, joustavia opinpolkuja ja mahdollisuuksia.
 • Perheet tarvitsevat tukea ja joustoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Perheet tietävät lähtökohtaisesti parhaiten, mikä heille on parasta. Perhevapaauudistuksen on oltava selkeä parannus, ei leikkaus.
 • Terveydenhoidon on oltava laadukasta ja kaikkien saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Ikäihmisten on saatava tuntea olevansa tärkeä osa Suomen hyvinvointia.
 • Suomalainen ruoka on arjen turvaa, huoltovarmuutta sekä ilmastoteko.
 • Energiaomavaraisuus on arjen turvaa. Tähän päästään, kun vauhditetaan edelleen kotimaisten uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämistä. Meidän tulee hyödyntää tuulen, veden, auringon, puun ja turpeen antamat mahdollisuudet.
 • Poliisin ja pelastuslaitoksen sekä maanpuolustuksen voimavaroista on huolehdittava.
 • Tulevillakin sukupolvilla tulee olla mahdollisuus elää vakaassa ja vapaassa maassa.

Koko Suomen tasapainoinen kehittäminen on yhteinen etumme

 • On kaikkien etu, että koko maan voimavarat ovat käytössä suomalaisten menestymisen hyväksi.
 • Aluepolitiikalla vahvistetaan maan tasapainoista kehitystä. Alueiden osaamista ja yrittäjyyttä vahvistamalla luodaan työpaikkoja eri puolille Suomea. Välineet tulee valita alueiden tarpeiden mukaan.
 • Suomen tulee seurata muiden Pohjoismaiden mittavia alueellistamistoimia. Kahden seuraavan vaalikauden aikana myös Suomessa tulee tavoitella 5000 – 6000 julkisen sektorin työpaikan siirtoa pääkaupunkiseudulta maakuntiin. Teknologia mahdollistaa monien työtehtävien tekemisen paikasta riippumatta.
 • Metsämaan kiinteistöverolle on sanottava jyrkkä ei. Jokamiehenoikeudet ja metsästyksen on oltava jatkossakin kaikkien suomalaisten ulottuvilla.
 • Itä-Suomen saavutettavuutta on parannettava toimivilla liikenneyhteyksillä. Tiet, radat ja lentokentät on pidettävä kunnossa ja niihin on laitettava lisää euroja. Ihmisten on päästävä liikkeelle.
 • Matkailusta ja kulttuurista elinvoimaa Itä-Suomeen ja koko maahan.

Vastuu huomisesta on tässä ja nyt.