Koko Suomen tasapainoinen kehittäminen

Ylä-Savossa on jo vuosien ajan puitu valtion työpaikkojen kohtaloa, jotka ovat siirtyneet vuosikymmenten saatossa aina vain kauemmaksi. Ensin valtion palvelut katosivat maaseutupitäjistä, nyt tapetilla ovat olleet seutukaupungit.

Menneinä vuosina toimipaikkaverkoston lakkauttamisia ja palvelupisteiden keskittämisiä on perusteltu uusilla sähköillä palveluilla. Kuitenkaan tämän rinnalla ei ole oivallettu tai haluttu huomata sitä, että sähköiset palvelut ovat avanneet uusia mahdollisuuksia työn tekemiseen. Tämä pitäisi tunnistaa myös valtionhallinnossa, sillä nykypäivänä valtiohallinnon töitä ja tehtäviä voitaisiin hoitaa mistä vain.

Vuosien saatossa olen monta kertaa ihmetellyt, miksi nykyisin esimerkiksi maakuntien keskuskaupungit eivät muutamien ministeriöiden silmissä ole enää kelvollisia hoitamaan koko valtakuntaa palvelevia tehtäviä. Suhtautuminen seutukaupunkeihin on ollut vieläkin tylympi. Kyse on asenteista, joihin on saatava muutos. Tämä on oivallettu esimerkiksi Ruotsissa, jossa valtion palveluja ja työpaikkoja on hajautettu eri puolille maata.

Meidän itäsuomalaisten on ryhdistäydyttävä ja tehtävä tiiviimpää yhteistyötä. Tulevaisuudessa ei voi olla niin, että käytännössä yksittäinen ministeri tai ministeriöt käyttävät valtaansa määrittää, minne esimerkiksi valtion työpaikkoja ja virastoja perustetaan tai mistä niitä lakkautetaan.

Tulevaisuudessa päätökset on tuotava koko maan hallituksen ratkaistaviksi. Kyse on ihmisten palveluista, maan tasapainoisesta kehittämisestä.

Tätä me haluamme. Viime kesänä julkaistiin kysely, jonka mukaan neljä viidestä suomalaisesta haluaa pitää koko Suomen asuttuna. Meiltä maakunnista löytyy kaikki ratkaisun avaimet työllisyyden vahvistamiseen sekä ilmastonmuutoksen taklaamiseen peltojen ja metsien myötä.

Tällä vaalikaudella Suomi on saatu myönteiselle uralle kovalla työllä. Tulevina vuosina onkin varmistettava, että kaikki ihmiset ja alueet hyötyvät Suomen talouden menestyksestä. Suomen työllisyysaste on nostettava 75% tulevalla vaalikaudella, samalle tasolle kuin muissakin Pohjoismaissa. Näin varmistamme huolenpidon vauvasta vaariin ja pystymme tekemään parannuksia perusturvaan. Vahva työllisyysaste takaa myös sen, ettemme ole jatkuvien leikkausten tai veronkorotusten polulla.

Jotta pystymme varmistamaan myönteisen kehityksen, maaseutua ja maakuntia ei tule museoida. Olemme kuulleet puheenvuoroja, joissa on esitetty esimerkiksi haittaveroa maidolle ja lihalle. Pidän näitä puheita vastuuttomina ja irrallisina arjen todellisuudesta. Minusta keskeistä on etsiä ratkaisuja, kuinka edistämme suomalaisen ruuan käyttöä kotimaassa ja pystymme avaamaan uusia markkinoita maailman puhtaimmalle ruualle. Olen sitä mieltä, että suomalainen ruoka on huoltovarmuutta ja samalla ilmastoteko.

Nyt on tärkeää, että tulevassa eduskunnassa on tolokun ihmisiä, jotka puolustavat maaseutua ja maakuntia. Asumisen ja elämisen edellytykset on turvattava kautta maan.

Juha-Pekka Rusanen
Kirjoittaja on Keskustan eduskuntavaaliehdokas Lapinlahdelta

Kirjoitus julkaistu Töllöttimessä 21.3.2019

Sote- ja maakuntauudistus tarvitaan

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä jätti hallituksensa eroilmoituksen tasavallan presidentille. Sipilä teki ryhdikkään ratkaisun pyytäessään hallitukselleen eron. Hän on korostanut tulos tai ulos – periaatetta.

Soteuudistus jumittui perustuslain näkökulmasta valinnanvapauteen. Aikataulu petti. Ilman valinnanvapautta uudistus olisi saatu maaliin jo aikoja sitten. Uudistus olisi pitänyt vaiheistaa. Tämä oli kuitenkin hallituskumppani Kokoomukselle kynnyskysymys uudistuksen eteenpäinviemiseen. Lisäksi oppositio kävi kovaa viivytystaistelua. Toivon, että tulevalla vaalikaudella asioiden käsittelyn pelisääntöjä uudistetaan ja niistä käydään rakentava keskustelu eduskunnassa. Politiikassa tarvitaan enemmän yhteistyön henkeä ja ratkaisuja.

Kunta- ja maakuntapäättäjänä olen kuitenkin todella harmissani siitä, että uudistusta ei saatu vietyä maaliin tälläkään vaalikaudella. Esimerkiksi Pohjois-Savossa maakunnallinen valmistelu on edennyt maan kärkivauhtia ja kunnat ovat olleet sitoutuneita uudistuksen tekemiseen.

Toivon kuitenkin, että kaikki se työ, jota uudistuksen eteen Pohjois-Savossa ja koko Suomessa on tehty, ei valuisi hukkaan. Olen sitä mieltä, että sosiaali- ja terveydenhuolto pitää rakentaa tulevalla vaalikaudella kahdeksantoista maakunnan pohjalle. Tämä parantaisi lääkärille pääsyä ja kansanvaltaa koko maassa.

Tavoitteena on oltava, että turvaamme ihmisille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikkialla maassa ja vahvistamme mm. ennaltaehkäisevää työtä sekä perusterveydenhuoltoa.

On muistettava, että nykyisiin sairaanhoitopiirialueisiin perustuvat maakunnat on jo todettu toteuttamiskelpoisiksi ja perustuslain mukaisiksi. Ongelmaksi nyt muodostui ajan loppuminen eduskuntakäsittelyssä. Tulevan eduskunnan on vietävä uudistusta eteenpäin kotikunta-maakuntamallin pohjalta.

Juha-Pekka Rusanen
Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen jäsen
Kansanedustajaehdokas (kesk.)
Lapinlahti

Kirjoitus julkaistu Savon Sanomat blogi 12.3.2019