Tolokun metsä- ja ilmastopolitiikkaa

Maailmassa tarvitaan lisää kasvavaa metsää sitomaan hiiltä, kun tahdomme torjua ilmastonmuutosta. Voimme olla Suomessa ylpeitä siitä, että meillä nämä asiat osataan.

Metsä on meille suomalaisille työn lähde ja tulee olemaan sitä jatkossakin.

Kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan, kuinka luonnonvaroja tulevaisuudessa voidaan hyödyntää Suomessa. Viimeaikaisten kannanottojen perusteella puunkäytöstä näyttää tulevan yksi keskeinen linjakysymys. Keskusta ei esitä puunkäytön vähentämistä SDP:n ja vihreiden tyyliin.

Suomessa metsien käyttöä voidaan lisätä kestävällä tavalla, sillä metsien kasvu on lisääntynyt viidessäkymmenessä vuodessa noin 50 miljoonasta kuutiosta noin 110 miljoonaan kuutioon. Tällä hetkellä metsiä hakataan vain noin 60 prosenttia niiden kasvusta.

On hyvä, että maan hallitus on edistänyt viime vuosina metsätalouden toimintaedellytyksiä monin tavoin. Tästä esimerkkeinä mainittakoon metsävähennyksen parantaminen, yrittäjä- ja metsälahjavähennyksen käyttöönotto, ja KEMERA -rahoituksen turvaaminen. Nämä ovat tärkeitä toimenpiteitä myös ilmastotalkoita ajatellen.

Meidän on nähtävä biotalous mahdollisuutena ja ratkaisuna. Olen sitä mieltä, että on järkevämpää panostaa omien metsien kestävään hyödyntämiseen kuin ohjata tuotantoa ulkomaille.

Aika ajoin keskusteluun nousee, tulisiko metsämaalle asettaa kiinteistövero. Veikkaan, että tästä keskustellaan jälleen ensi keväänä. Olen vahvasti sitä mieltä, että metsämaan kiinteistöverolle on sanottava jyrkkä ei, sillä jokamiehenoikeudet ja metsästyksen on oltava jatkossakin kaikkien suomalaisten ulottuvilla.

Juha-Pekka Rusanen

Kansanedustajaehdokas (kesk.)

Lapinlahti

 

Kirjoitus julkaistu Iisalmen Sanomissa 30.11.2018