Vireyttä ja elinvoimaa metsästä koko Suomeen

Olen monta kertaa metsässä liikkuessa pohtinut metsien merkitystä meille suomalaisille. Metsästä ja luonnosta saamme positiivista energiaa. Näin syksyisin saamme mm. nauttia ruskan väriloistosta, kerätä metsistä marjoja ja sieniä tai muuten vain nauttia luonnon rauhasta.

Metsä on meille suomalaisille työn ja elinvoiman lähde ja tulee olemaan sitä jatkossakin. Puun käytön lisääminen tuo työtä koko Suomeen.

On muistettava, että metsien hyödyntäminen on tällä hetkellä Suomessa liian alhaisella tasolla. Puuta korjataan metsistä huomattavasti vähemmän kuin arvioitu vuosikasvu on. Puun käytön lisääminen ei siis romuta meidän ilmastotavoitteita.

Maailmassa tarvitaan lisää kasvavaa metsää sitomaan hiiltä, kun tahdomme torjua ilmastonmuutosta. Voimme olla Suomessa ylpeitä siitä, että meillä nämä asiat osataan. On kuitenkin valitettavaa, että aika ajoin suomalaista metsänhoitoa demonisoidaan julkisessa keskustelussa, kuten vähän aikaa sitten käyty avohakkuukeskustelu osoitti.

On hyvä, että maan hallitus on edistänyt viime vuosina metsätalouden toimintaedellytyksiä monin tavoin. Tästä esimerkkeinä mainittakoon metsävähennyksen parantaminen, yrittäjä- ja metsälahjavähennyksen käyttöönotto, ja KEMERA -rahoituksen turvaaminen. Nämä ovat tärkeitä toimenpiteitä myös ilmastotalkoita ajatellen.

 

Kirjoitus julkaistu Savon Sanomat blogi 29.9.2018